Bělehradská 118, Praha 2 Tel.: 222 522 322 darkovka@darkovka.cz

Blog


2 Starší

VELIKONOCE

Velikonoce

velikonoce 33.jpg

V naší ateistické zemi mají Velikonoce trochu jiný význam. Většina z nás si je spojuje s malováním vajíček, koledováním a hezky nazdobenou domácností. Část z nás vnímá tento svátek jako oslavu nadcházejícího jara, příroda se probouzí k životu a slunce opět vystrkuje růžky (i když v dnešním velmi proměnlivém počasí se často jaro ukáže už v únoru a naopak později nám příroda ještě klidně nadělí mráz a sněhovou nadílku).

Pokud však budeme nahlížet na Velikonoce z pohledu křesťanství, jedná se o nejvýznamnější svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetí den po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování proběhlo někdy kolem let 30, či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Slovanů a Germánů splynuly jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku, čímž do jejích lidových oslav přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.

V naší společnosti často jako Velikonoce vnímáme pouze velikonoční pondělí, kdy na naše dveře klepou koledníci a více to prožíváme jen díky malým dětem. Každopádně oslavy Velikonoc mají různé podoby podle zemí, kde se slaví. Francouzi si rozdávají barevná vejce, čokoládu a malé dárečky. V Chorvatsku nebo Polsku nechají žehnat jídlu. Rakušané zase věří, že pokud snědí vejce snesené na zelený čtvrtek, přinese jim to štěstí a zdraví. My si tradičně Velikonoce spojujeme s takovými pochoutkami jako je mazanec, velikonoční nádivka, v hodně rodinách se dělá vajíčková pomazánka (koneckonců co jiného dělat s tím velkým množstvím vykoledovaných vajíček) a myslím, že ve finále sníme i hodně čokolády (protože čokoládová vajíčka a čokoládové figurky zajíčku, slepiček a beránků jsou prostě všude.)

 

Průběh Velikonoc dle křesťanského kalendáře.

Označení důležitých dnů z podstaty křesťanství známe i my, byť často detailně nevnímáme jejich význam. Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční.

Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". První je „Zelený čtvrtek“, kdy se připomíná Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a také je zrazen Jidášem. Vzpomíná se také na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a následně na jeho zajetí.

Následuje „Velký pátek“, Ježíšova smrt na kříži. Pak „Bílá sobota“, ta je dnem ticha, kdy Ježíš ležel v hrobě. Křesťané rozjímají nad jeho smrtí a celý den se nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci.

Poslední je Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“. Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).

Velikonoční symboly:

K Velikonocům patří spousta symbolů. Například Beránek, v židovské tradici představoval Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu lidstva.

Kříž - Je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.

Vejce - Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Velikonoční dárečky - Lidé se obdarovávají i o Velikonocích, to aby je prý "nepokakal beránek". Toto obdarovávání mělo být výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká práce. Posílala se také různá přání spolu s různými dárky (například pomlázky z proutí nebo jídla – mazance, beránci, vajíčka, jidášky s medem...).

Zajiček - Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták

Mazanec - Je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Dříve to však bývalo pečivo nesladké - "koláč syrnej k veliké noci" - připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže. V jiných koutech naší země se nesladkým mazancovým koláčům říkalo následovně: baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník.

 

Co tedy vlastně Velikonoce symbolizují pro křesťany a co si z nich můžeme odnést i my ostatní?

Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.VALENTÝN

SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA

valentyn 1.jpgvalentyn 2.jpg

Svátek všech zamilovaných, „Valentýn,“ buď milujeme a užíváme si tento den plnými doušky, nebo naopak do světa křičíme, že se jedná o bohapustou komerci a nechceme mít s tímhle „americkým“ svátkem nic společného. Ať už patříte do jakéhokoliv tábora, historie tohoto svátku je poměrně zajímavá a stojí za to se o ní dozvědět více.

Většina z nás zná pouze část historie. Vše zapříčinila mučednická smrt křesťanského kněze Valentýna ve 3. století našeho letopočtu. Postava svatého Valentýna, který i přes zákaz císaře Claudia II. oddával vojáky a jejich vyvolené, je poměrně známá. Kněz Valentýn zastával názor, že lásce by se nemělo bránit, zatímco císař si naopak myslel, že muž, který má ženu a děti nakonec není tak vynikajícím válečníkem. Na jednom z tajných obřadů, kdy Valentýn oddával, byl přistižen a údajně právě 14. února popraven. Hned poté, co byl Valentýn pohřben, prý na jeho hrobě zázračně rozkvetl mandlovník čerstvě zasazený jeho nešťastnou milou. Proto se zamilovaní obdarovávají květinami. Valentýnovo srdce prý dívce (z poněkud morbidně pojatého soucitu) tajně donesl kat - proto jsou srdce hlavním valentýnským motivemČervená barva pak připomíná jeho nevinně prolitou krev a navíc je stejně jako srdce tradičním symbolem lásky.

 Svátek je částečně také odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. A tak je svátek svatého Valentýna v podstatě mixem obojího.

Pravdu mají i ti, kteří hovoří o tom, že svátek vznikl hlavně z komerčních důvodů. Na počátku 20. století se totiž dostal Američan Walter Scott do finančních nesnází. Tento podnikatel vyráběl a distribuoval vánoční přání, potřeboval však, aby se přáníčka posílala i v jiném období než pouze před Vánocemi. Proto v roce 1907 vrátil svátek zamilovaných do kalendářů, čímž se mu podařilo ztrojnásobit své zisky.

Valentýnská vyznání, posílání valentýnských přáníček a tajných zamilovaných vzkazů je i po sto letech nedílnou součástí svátku svatého Valentýna. Lidé v tento den vyznávají své nejhlubší city svým láskám a připravují si navzájem nejrůznější překvapení.

V naší zemi se svátek oficiálně slaví až po revoluci v roce 1989. Svátek u nás nemá pevnější kořeny a spousta lidí ho vnímá jako cosi, co k nám dorazilo z Ameriky. Někdo miluje kýčovitá srdíčka, plyšáky a přáníčka a je štěstím bez sebe, že může obdarovat svého partnera, nebo partnerku. Jiní lidé jen přijali hezkou myšlenku a na svatého Valentýna stráví pěkný den se svým protějškem, který zakončí doma u sklenky dobrého vína. Ať už svátek všech zamilovaných vnímáme jakkoliv, vždycky je dobré vzpomenout si na ty, které milujeme (a nemusí to být jen partner). Potěšit blízké nějakou maličkostí, udělat si čas na příjemný večer, nebo alespoň telefonát s tím, komu to už dlouho slibujeme. Je důležité si uvědomit, že každá chvilka strávená s našimi milovanými, je nakonec to nejvíc, co od života můžeme dostat, protože nikdy nevíme, kolik času nám bude dopřáno jít bok po boku.

 

Přejeme všem krásný svátek svatého Valentýna. A milujte se a množte se, protože je nás čím dál méně!

PS: A u nás najdete maličkosti pro každého, i ty kýčovité, které spousta z nás miluje.

 

Valentýnské dárky můžete prohlížet zde:

http://www.darkovka.cz/katalog/valentynske-darky

 

Těšíme se na Vás,

 

Vaše DárkovkaVÁNOCE

Jsme jeden z nejvíce ateistických národů na zemi. Když se v okolí zeptáte na náboženské vyznání, spousta lidí se s hrdostí v hlase přizná k ateismu a někteří se přihlásí k „něcistům“ (Pojem něcismus u nás zavedl teolog Tomáš Halík a myslím, že pro nás je celkem typický. Něcista je člověk, který věří, že existuje něco „nad námi“, co nás přesahuje a co se nedá vysvětlit vědou ani logikou.)  Zbytek lidí při této otázce krčí rameny, protože nad něčím takovým ani nepřemýšlí. 

Historie Vánoc

Historicky je za vznik Vánoc možné považovat období na přelomu třetího a čtvrtého století, protože první zmínky jsou v řeckém kalendáři Furia Dionysia Philocata z roku 354. kalendář ale vznikal mnohem dříve, a tak je možné usuzovat, že první Vánoce se v Římě slavily kolem roku 330.

Oslavy Vánoc

Křesťané slaví Vánoce i Velikonoce a jsou to pro ně stěžejní svátky. Vánoce připomínají narození Ježíše Krista a začátek jeho putování a šíření evangelia.

Pravoslavná církev slaví Vánoce v jiném období, ale ani to už v současnosti není pravidlem. Například v Bulharsku nebo Řecku se i pravoslavní věřící přiklánějí k období od 24. prosince. Pravoslavné Vánoce končí 19. ledna a další velkou událostí je svátek Kristova křtu. 

Židovské svátky Chanuka se slaví osm dní, jejich začátek se každý rok mění podle židovského kalendáře, ale vždy připadá na naše vánoční období. Chanuka je pro Židy významná především tím, že své náboženství otevřeně prezentují ostatnímu světu, protože většina ostatních židovských svátků je uzavřená především pro jejich společenství.

Ateisté a Vánoce: V posledních letech se z předvánočního období stává „lovecká sezóna“, kdy lidé loví dárky za ty nejlepší ceny. Už od října je jedno z konverzačních témat ve stylu: „Tak už máš nějaké Vánoční dárky?“ Vzápětí se vrháme na mytí oken, pouštíme se do generálních úklidů a ty nejpilnější rodiny se předhánějí v počtu druhů upečeného cukroví. Pak nadejde den D, nacpeme se majonézovým salátem, rozbalíme hromadu dárků a pak už so jen tiše pomyslíme: „Tak zase za rok.“

Tohle je možná hodně černé vykreslení vánočních svátků, ale trochu pravdy na tom nejspíš bude (už jen podle toho, co člověk slyší kolem sebe). Možná všichni nevěříme v Boha, nevnímáme duchovní poslání Vánoc, ale i tak bychom měli tento čas brát jako dobu, kdy odhodíme pracovní povinnosti, stres, spěch. Je to čas, kdy můžeme jen tak být spolu, bez velkých plánů, dodržování časových harmonogramů, smát se, ochutnávat dobroty, koukat na pohádky, nic velkého neřešit a také si uvědomit, za co můžeme být vděčni a přestat brát vše dobré v našem životě jako samozřejmost.

Takže bez ohledu na náboženské vyznání přejeme všem KRÁSNÉ VÁNOCE

Vaše DárkovkaČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

KDE SE VZALA ČOKOLÁDA?

Proč máme tak rádi čokoládu? Odpovědí je mnoho, každý máme k její konzumaci své důvody a většinu z nás čokoláda obklopuje celý náš život. Sama čokoláda už něco pamatuje, opravdu se nejedná o nějakou novinku posledních desetiletí. Mayové a Aztékové byli prvními národy, které kolem roku 1000 př.n.l. objevily kouzlo kakaových bobů. Potvrdily to archeologické výpravy, které mimo jiné objevily náčiní k přípravě kakaa a pohárky k jeho konzumaci v tekuté podobě. Kakaové boby se považovaly za dar Bohů a měly velkou cenu. Připravoval se z nich nápoj, který ale měl k chuti dnešní čokolády hodně daleko. Byl hořký a dochucoval se vanilkou, chilli, či pepřem. Už tehdy se ale vědělo, že má čokoládový nápoj blahodárné účinky. K šíření čokolády dochází až začátkem 16. století, kdy nápoj objevuje také dobyvatel Cortés.  Zpočátku mu hořký nápoj moc nechutnal, ale po té, co jej osladil medem, se do kakaového nápoje zamiloval a horká čokoláda byla na světě. Nadále se však čokoláda konzumovala v tekutém stavu. Teprve v roce 1847 se objevila čokoláda v takové podobě, jakou známe dnes. Dalších téměř třicet let si lidé museli počkat na mléčnou čokoládu. Typické čokoládové pralinky se objevují teprve v roce 1913.

Dnes se čokoláda objevuje v mnoha formách. Mezi nejoblíbenější patří klasická mléčná čokoláda, Ta správná musí obsahovat minimálně 25 % kakaové sušiny. Stále oblíbenější se stává klasická hořká čokoláda, kde není přísadou mléko a obsahuje minimálně 35 % kakaové sušiny. Hitem byla bublinková čokoláda, při jejíž výrobě se do čokoládové směsi vhání vzduch a chlazení pak probíhá v prostředí se sníženým tlakem. Bílá čokoláda v podstatě není pravou čokoládou, jedná se o cukrářský výrobek založený na kakaovém másle bez pevných kakaových složek. Nejkvalitnější čokolády se nazývají Couverture:Termín používaný pro čokolády obsahující mnoho kakaového másla nejvyšší kvality. Tento druh čokolády používají rofesionální cukráři a často je prodáván v gurmánských a speciálních potravinových obchodech obsahuje ingredienty: Valrhona, Lindt, Coco Barry a Esprit des Alpes

Čokoláda a zdraví:

Pokud si vyberete kvalitní čokoládu a budete si jí vychutnávat v rozumném množství, rozhodně její konzumace nepovede k obezitě. Kakao obsahuje flavonoidy, které mají antioxidační účinek a chrání tak náš organismus proti působení volných radikálu. V rozumném množství prodlužuje život a má také povzbuzující účinky. A pak je zde samozřejmě její dokonalá chuť, často si při její konzumaci vzpomínáme na dětství a evokuje v nás pocit klidu a bezpečí. Spousta z nás si její konzumací „uklidňuje“ nervy, tady je třeba myslet na to, že spolu s minerálními látkami a antioxidanty konzumujeme také spoustu tuku a někdy i cukru, to je jediný důvod, proč si máme čokoládu vychutnávat vždy v rozumném množství.

Češi a čokoláda

I když jsme poměrně konzervativní a stále je u nás v největší oblibě klasická mléčná čokoláda (hodně let je nejoblíbenější čokoládou mléčná varianta s oříšky), v poslední době stoupá konzumace hořkých čokolád. Více se začínáme zajímat o kvalitu a také se občas nebojíme experimentovat a zkoušet pro nás exotické příchutě. Ale vlastně je to jen návrat k počátkům, takže ochutnáváme čokoládu s příměsi chilli, pepře, nebo vanilky.

Nebojte se ochutnávat nové varianty a přijďte si k nám vybrat čokoládu pro sebe i své blízké. Nebojte se zaexperimentovat a vyzkoušet nové chutě a varianty. Stejně jako dobrou knihu, je fajn pod stromečkem objevit i kvalitní čokoládu. Čokoláda a Vánoce zkrátka patří k sobě.

 Jak vybrat správný dárek?

 

 

Podzim je v plném proudu. Těšíme se z krásných, barevných a slunečných dnů, ale příroda se pomalu začíná připravovat na zimu. A na chladné měsíce a Vánoce se samozřejmě připravujeme i my. Každý rok si všichni lámeme hlavu nad výběrem dárků. Někdo jde cestou poukázek do obchodů, jiný volí „zážitkové“ dárky a někteří z nás zariskují a zkouší překvapit něčím originálním.

Pokud ale chcete mít jistotu správného výběru a přitom jít kreativní a nápaditou cestou, můžeme Vám pomoci právě my. PTÁTE SE JAK? Odpověď je jednoduchá, umíme naslouchat a přizpůsobit sortiment přání zákazníka, vy jen musíte vědět, pro koho dárek pořizujete. Záleží jen na Vás, Vašich finančních a vizuálních představách. Pokud hledáte maličkost pro kolegyni, kamarádku, nebo oblíbeného souseda, projděte náš katalog produktů a určitě objevíte přesně to, co hledáte (a pokud ne v katalogu, tak určitě ve chvíli, kdy dorazíte k nám na prodejnu).

Výborným překvapením je DÁRKOVÝ KOŠ, nebo DÁRKOVÝ BALÍČEK. Pak už nám jen zadejte úkol. Stačí se zamyslet a položit si pár následujících otázek:

PRO KOHO JE DÁRKOVÝ KOŠ URČENÝ? Jinak bude vypadat dárkový koš pro mladou maminku a jinak pro oblíbeného dědečka. Jiné barvy vybereme pro nejlepší kamarádku, která miluje růžovou, jiné barvy zvolíme pro švagra, který holduje bojovým sportům.

CO MÁ DOTYČNÝ RÁD, NA ČEM SI „UJÍŽDÍ“? Má být v dárkovém koši nějaké dobré víno, nebo spíš tvrdší alkohol? Miluje čokoládu, nebo naopak preferuje čajové pečivo? Má rád slané pochoutky (paštiky, nakládané olivy, sýry….). Potěší ho třeba kvalitní olej, ocet či exotické koření? Má rád vonné svíčky, nebo se například jedná o diabetika? Jakou má oblíbenou barvu (můžeme celý koš ladit v jenom odstínu).

JAKÉ MÁ DOTYČNÝ KONÍČKY? Je dárkový koš určený pro milovníka moravského vína, pro rybáře, pro čerstvou maminku, pro počítačového nadšence? Nebo je obdarovaný milovník zdravé stravy a potěší ho koš plný zdravých produktů? Máte doma fotbalového fanouška, nebo milovníka papoušků? Pro všechny najdeme něco typického, co dárkový koš ozvláštní a dá mu punc originality.

CO CHCETE SVÝM DÁRKEM ŘÍCT? Chcete, aby dotyčný zavzpomínal na mládí – pak můžeme vymyslet krásný retro koš s výrobky, které zná z dětství. Chcete, aby si zamlsal a zapomněl na stres z práce? Chcete, aby ochutnal top výrobky? Chcete, aby se od srdce zasmál? Pak i v koši může být nějaká „legrácka“, která vyloudí úsměv na tváři. Chcete, aby se lépe soustředil ve škole?  Máme různé směsi čajů, i zdravé mlsání, ideální, když se snažíte zvládnout učení na zkoušky. Chcete darovat babičce kvalitní výrobky, které by si sama nekoupila (protože radši nechává peníze stranou pro vnoučata, než, aby si dopřála)?

URČETE SI VELIKOST DÁRKOVÉHO KOŠE I JEHO CENU. Chcete velký koš, nebo spíš malý balíček? Kolik chcete do dárku investovat? Chcete spíše levnější koš složený z oblíbených pochutin, které má dotyčný rád? Pokud Váš dědeček miluje obyčejné tatranky a nejraději je zapíjí meltou – proč mu neudělat dárkový koš s jeho oblíbenými výrobky. Pokud naopak chcete dárkový koš pro opravdového gurmána, poradíme vám se speciálními pochutinami, které zaručeně překvapí.

NEVÍTE JAKÝ DÁRKOVÝ KOŠ? Napřed Vám doporučíme prohlédnout si náš katalog čistě pro inspiraci. Možná nechcete obyčejný koš, ale zalíbí se Vám spíše nabídka našich netradičních košů. Anebo jste bezradní a nedovedete si vybrat. Nic se neděje, zavolejte k nám, naše pracovnice vědí, jaké informace od Vás potřebují, aby připravily ten správný dárkový koš. Ještě lepší varianta je, zastavit se u nás na prodejně, pohlédnout si sortiment a možná hned za dveřmi najdete správnou inspiraci.

 

Maličkosti pro kamarády, kolegy:

http://www.darkovka.cz/katalog

Dárkové koše a balíčky:

http://www.darkovka.cz/katalog/darkove-kose

Budeme se na Vás moc těšit,

 

Vaše Dárkovka

 Nastal správný čas pro nákup čaje.

Nastal správný čas pro nákup čaje.

Sychravé dny jsou tu. A čím se lépe zahřát než výborným a samozřejmě kvalitním šálkem čaje.  Blahodárné účinky čaje jsou dnes už známé, přesto se objevují další nové studie, které některým druhům čaje přisuzují až zázračné působení na náš organismus.

Proto, pokud hledáme vhodný dárek, nyní je správná doba sáhnout po kvalitním čaji. Většina z nás má čaj spojený s chvilkami pohody a klidu (to se samozřejmě slučuje s celou východní kulturou, která je s čajem úzce propojená).

Je dobré připomenout i zdravotní účinky pití čaje:

Je prokázán pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Pravidelné pití čaje snižuje riziko infarktu, aterosklerózy a také snižuje hodnotu „špatného cholesterolu“. Hovoří se i o schopnostech čaje snižovat hladinu cukru v krvi. Dále se konzumace čaje spojuje s prevencí proti rakovině, v této záležitosti se vyzdvihuje hlavně zelený čaj. Čaj je zdrojem fluoru, který chrání zubní sklovinu a také flavonoidů, které zabraňují vzniku zubního plaku. Čaj má protizánětlivé účinky a pomáhá proti artritidě. U starších žen čaj zase snižuje riziko osteoporózy. Pak je zde samozřejmě celá řada účinků, které známe a jež jsou také hlavním důvodem, proč čaj pijeme. Kofein má prokazatelně stimulující efekt. V čaji se nevyskytuje volně, ale ve vázané formě (thein), díky kterému působí tyto stimulující účinky postupně a na rozdíl od kávy i déle vydrží. Takže pokud se potřebujeme soustředit a být více pozorní, je určitě lepší zvolit čaj. Je zde samozřejmě ještě celá řada pozitivních věcí, na které v souvislosti s čajem nesmíme zapomenout, Mezi ty nejdůležitější patří pozitivní vliv na paměť. Thein také pomáhá bojovat s virózami a infekty, takže blahodárně působí na naši imunitu. A samozřejmě musíme zdůraznit hlavní důvody, proč si čaj kupujeme. Kromě toho, že nás v nadcházejících studených dnech ohřeje a uvolní zkřehlé prsty, teplem pohladí i celé naše tělo a samozřejmě nám pomáhá dodržovat pitný režim, také SKVĚLE CHUTNÁ. A pak už jen záleží na Vašich chuťových buňkách, protože na naší prodejně naleznete jak nejkvalitnější sypané zelené a černé čaje, tak i klasické sáčkové s exotickými příchutěmi pro ty, kteří chtějí mít svůj čaj vždy rychle připraven v kteroukoliv denní dobu. Pro ty nejnáročnější zákazníky máme k dispozici různé degustační čajové sety a dárkové kazety. A pokud chcete dárek opravdu kompletní, vyberte si i některý z našich krásných hrnečků. Prohlídněte si náš katalog, nebo se zastavte na naší prodejně, určitě si vyberete, budeme se na Vás těšit.

Inspirujte se aktuální nabídkou:

http://www.darkovka.cz/katalog/caj-pro-kazdou-prilezitost

 

Vaše Dárkovka2 Starší

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.