Bělehradská 118, Praha 2 Tel.: 222 522 322 darkovka@darkovka.cz

VELIKONOCEVelikonoce

velikonoce 33.jpg

V naší ateistické zemi mají Velikonoce trochu jiný význam. Většina z nás si je spojuje s malováním vajíček, koledováním a hezky nazdobenou domácností. Část z nás vnímá tento svátek jako oslavu nadcházejícího jara, příroda se probouzí k životu a slunce opět vystrkuje růžky (i když v dnešním velmi proměnlivém počasí se často jaro ukáže už v únoru a naopak později nám příroda ještě klidně nadělí mráz a sněhovou nadílku).

Pokud však budeme nahlížet na Velikonoce z pohledu křesťanství, jedná se o nejvýznamnější svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetí den po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování proběhlo někdy kolem let 30, či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Slovanů a Germánů splynuly jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku, čímž do jejích lidových oslav přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.

V naší společnosti často jako Velikonoce vnímáme pouze velikonoční pondělí, kdy na naše dveře klepou koledníci a více to prožíváme jen díky malým dětem. Každopádně oslavy Velikonoc mají různé podoby podle zemí, kde se slaví. Francouzi si rozdávají barevná vejce, čokoládu a malé dárečky. V Chorvatsku nebo Polsku nechají žehnat jídlu. Rakušané zase věří, že pokud snědí vejce snesené na zelený čtvrtek, přinese jim to štěstí a zdraví. My si tradičně Velikonoce spojujeme s takovými pochoutkami jako je mazanec, velikonoční nádivka, v hodně rodinách se dělá vajíčková pomazánka (koneckonců co jiného dělat s tím velkým množstvím vykoledovaných vajíček) a myslím, že ve finále sníme i hodně čokolády (protože čokoládová vajíčka a čokoládové figurky zajíčku, slepiček a beránků jsou prostě všude.)

 

Průběh Velikonoc dle křesťanského kalendáře.

Označení důležitých dnů z podstaty křesťanství známe i my, byť často detailně nevnímáme jejich význam. Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční.

Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". První je „Zelený čtvrtek“, kdy se připomíná Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a také je zrazen Jidášem. Vzpomíná se také na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a následně na jeho zajetí.

Následuje „Velký pátek“, Ježíšova smrt na kříži. Pak „Bílá sobota“, ta je dnem ticha, kdy Ježíš ležel v hrobě. Křesťané rozjímají nad jeho smrtí a celý den se nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci.

Poslední je Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“. Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).

Velikonoční symboly:

K Velikonocům patří spousta symbolů. Například Beránek, v židovské tradici představoval Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu lidstva.

Kříž - Je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.

Vejce - Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Velikonoční dárečky - Lidé se obdarovávají i o Velikonocích, to aby je prý "nepokakal beránek". Toto obdarovávání mělo být výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká práce. Posílala se také různá přání spolu s různými dárky (například pomlázky z proutí nebo jídla – mazance, beránci, vajíčka, jidášky s medem...).

Zajiček - Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták

Mazanec - Je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Dříve to však bývalo pečivo nesladké - "koláč syrnej k veliké noci" - připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže. V jiných koutech naší země se nesladkým mazancovým koláčům říkalo následovně: baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník.

 

Co tedy vlastně Velikonoce symbolizují pro křesťany a co si z nich můžeme odnést i my ostatní?

Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.